DAkkS сертификат за калибриране на мултиметри

DC напрежение: Калибриране в 14 точки AC напрежение: Калибриране в 22 точки Честота: Калибриране в 6 точки Съпротивление: Калибриране в 7 точки Прав ток: Калибриране в 3 точки Променли

ISO сертификат за калибриране на амперклещи

DC напрежение: Калибриране в 12 точки AC напрежение: Калибриране в 19точки Съпротивление: Калибриране в 7 точки Прав ток: Калибриране в 5 точки Променлив ток: Калибриране в 10 точки <

DAkkS сертификат за калибриране на амперклещи

DC напрежение: Калибриране в 12 точки AC напрежение: Калибриране в 19 точки Съпротивление: Калибриране в 7 точки Прав ток: Калибриране в 5 точки Променлив ток: Калибриране в 10 точ