testo 560i – цифрова везна с Bluetooth®

Измервателен обхват    0 до 100 kg Точност  <= ±(10 g+ 0.03 %rdg) (0 до 30 kg)                   <= ±(10 g+ 0.05 %rdg) (30 до 100 kg) Клас на защита IP44 Живот на батериите > 70 h при +25 °C Bluetooth® обхват  30 m (заедно с уреда – […]

Управляващ модул (таблет)

Доставя се с инсталирано приложение, зарядна станция и предпазен калъф. Таблетът е управляващият модул на системата –  чрез него се координират процесите по качество и се извършват проверки. Получава аларми в реално време и указва коригиращи мерки. Свързва се с Облака чрез wi-fi и получава информация за измерените стойности от ръчните уреди чрез Bluetooth®.  

testo DataControl v14.31 – PC software

Безплатен PC софтуер за изчитане, анализ и архивиране на измерените данни  Синхронизиране с testo 400 и с приложението testo Smart App чрез WLAN (testo 400 допълнително чрез USB) Графично и таблично представяне на измерените данни